Motorhistorisk klubb Ringerike og omegn (MKO) ble stiftet i 1981. Vi har tilhold ved Norsk samferdselshistorisk senter (NSHS) på Hønefoss jernbanestasjon sammen med flere andre klubber.

Klubbens interesseområde omfatter  personbiler, lastebiler, busser. landbruksmaskiner, stasjonærmotorer, mopeder og motorsykler.

Klubben eier en brannbil fra 1969 av typen Magirus med 30 m stige, en Høka-buss fra 1947/48 og en Simca Aronde personbil fra 1962.

Hver lørdag i sommersesongen møtes vi på hobbykjøretøytreffet på stasjonen der alle er velkommen, med eller uten kjøretøy. Der er det også sommerutstilling som varierer fra år til år. Vi arrangerer også felles kjøreturer for medlemmene. I vinterhalvåret arrangerer vi temamøter.

Hvert år arrangerer vi Prestegårdsløpet med start fra jernbanestasjonen og mål på Norderhov prestegård.

Klubbavisen ''Motoristen'' kommer ut to ganger i året med aktuelt stoff og innlegg fra medlemmene.

Høres dette interessant ut så ta kontakt med oss!